โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

           คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อและเส้นประสาท โดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ รวมทั้งทีมสหวิชาชีพที่พร้อมให้การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนการรักษาพยาบาล

นายแพทย์วรพล เจริญพร

ชื่อ:นายแพทย์วรพล เจริญพร
ชำนาญพิเศษ : สาขา ออร์โธปิดิกส์
เฉพาะทาง : อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
การศึกษา : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร : วุฒิบัตรเฉพาะทาง อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี14.00 - 16.30คลินิกศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์พรศักดิ์ นิรันดร์สุข

ชื่อ : นายแพทย์พรศักดิ์ นิรันดร์สุข
ชำนาญพิเศษ : สาขา ออร์โธปิดิกส์
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์09.00 - 17.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์คณัตถ์เจต รัตอาภา

ชื่อ : นายแพทย์คณัตถ์เจต รัตอาภา
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมมือ

วันเวลาสถานที่
วันพุธ (สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)17.00 - 18.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์เสฎฐา เวสารัชชพงศ์

ชื่อ : นายแพทย์เสฎฐา เวสารัชชพงศ์
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อเท้า

วันเวลาสถานที่
เสาร์13.00 - 17.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก

แสดงผล 4 หัวข้อจากทั้งหมด 19