โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

           คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อและเส้นประสาท โดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ รวมทั้งทีมสหวิชาชีพที่พร้อมให้การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนการรักษาพยาบาล

นายแพทย์ธิติพล วนิชชานนท์

ชื่อ : นายแพทย์ธิติพล วนิชชานนท์
ชำนาญพิเศษ : อนุสาขา เวชศาสตร์กีฬา
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
วันอังคาร (สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน)16:00 - 19:00 คลินิกศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์รัฐภูมิ วัชโรภาส

ชื่อ : นายแพทย์รัฐภูมิ วัชโรภาส
ชำนาญพิเศษ : อนุสาขา เวชศาสตร์กีฬา
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี16:00 - 20:00 คลินิกศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์คณิน ล่ำดี

ชื่อ : นายแพทย์คณิน ล่ำดี
ชำนาญพิเศษ : สาขา ออร์โธปิดิกส์
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน)17.00 - 19.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์กลวัชร ทรัพย์สวนแตง

ชื่อ : นายแพทย์กลวัชร ทรัพย์สวนแตง
ชำนาญพิเศษ : สาขา ออร์โธปิดิกส์
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
เสาร์10:30 - 12:30คลินิกศัลยกรรมกระดูก

แสดงผล 4 หัวข้อจากทั้งหมด 19