โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

           คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อและเส้นประสาท โดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ รวมทั้งทีมสหวิชาชีพที่พร้อมให้การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนการรักษาพยาบาล

นายแพทย์ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์

ชื่อ : นายแพทย์ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์
ชำนาญพิเศษ : ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics)
เฉพาะทาง : ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics)

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1,3,4,5)10.00 - 17.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก
อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2 )13.00 - 17.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาทอง

ชื่อ : นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาทอง
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

วันเวลาสถานที่
จันทร์17.00 - 20.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์พศิน อัศวตรีรัตนกุล

ชื่อ : นายแพทย์พศิน อัศวตรีรัตนกุล
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : ศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
ศุกร์17.00 - 20.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์วศิน วิจิตรปรีดา

ชื่อ : นายแพทย์วศิน วิจิตรปรีดา
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า (Hip and Knee Surgery)

วันเวลาสถานที่
อังคาร14.00 - 17.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก

แสดงผล 4 หัวข้อจากทั้งหมด 18