โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

           คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อและเส้นประสาท โดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ รวมทั้งทีมสหวิชาชีพที่พร้อมให้การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนการรักษาพยาบาล

 • นายแพทย์ณภัทร ประสิทธิ์มีบุญ

  Mar 25 , 2021
  ชื่อ : นายแพทย์ณภัทร ประสิทธิ์มีบุญ ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก เฉพาะทาง : เวชศาสตร์การกีฬาวันเวลาสถานที่อังคารสัปดาห์ที่ 1,3,5 17:00 - 19:00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดู
 • นายแพทย์คณากิจ มุทธากลิน

  Sep 01 , 2020
  ชื่อ : นายแพทย์คณากิจ มุทธากลิน สาขา : ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขา : เวชศาสตร์การกีฬาวัน เวลา สถานที่   อาทิตย์  17.00 - 19.00/สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่5
 • แพทย์หญิงอติพร เทอดโยธิน

  Aug 18 , 2020
  อ : แพทย์หญิงอติพร เทอดโยธิน ชำนาญพิเศษ : โรคกระดูกพรุน และการดูแลกระดูกและข้อในผู้สูงอายุ เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูกวัน เวลา สถานที่พุธ 18:00 - 20:00
 • นายแพทย์ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง

  May 18 , 2020
  ชื่อ : นายแพทย์ณัชพันธ์  เพ็งรุ่ง ชำนาญพิเศษ : สาขา ออร์โธปิดิกส์ เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูกวันเวลาสถานที่ศุกร์17:00 - 20.00 คลินิกศัลยกรรมกระดูก