โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

           คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อและเส้นประสาท โดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ รวมทั้งทีมสหวิชาชีพที่พร้อมให้การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนการรักษาพยาบาล

นายแพทย์พศิน อัศวตรีรัตนกุล

ชื่อ : นายแพทย์พศิน อัศวตรีรัตนกุล
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : ศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
ศุกร์17.00 - 20.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์วศิน วิจิตรปรีดา

ชื่อ : นายแพทย์วศิน วิจิตรปรีดา
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า (Hip and Knee Surgery)

วันเวลาสถานที่
วันอังคาร16.00 - 17.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์ณภัทร ประสิทธิ์มีบุญ

ชื่อ : นายแพทย์ณภัทร ประสิทธิ์มีบุญ
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : เวชศาสตร์การกีฬา

วันเวลาสถานที่
อังคาร (สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน )17.00 - 19.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์คณากิจ มุทธากลิน

ชื่อ : นายแพทย์คณากิจ มุทธากลิน
สาขา : ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา : เวชศาสตร์การกีฬา

วันเวลาสถานที่
วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1 , 3 ,5 ของเดือน)17.00 - 19.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก

แสดงผล 4 หัวข้อจากทั้งหมด 19