โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

           คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อและเส้นประสาท โดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ รวมทั้งทีมสหวิชาชีพที่พร้อมให้การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนการรักษาพยาบาล

นายแพทย์นภัทร์ วีรเสถียรพรกุล

ชื่อ : นายแพทย์นภัทร์ วีรเสถียรพรกุล
ชำนาญพิเศษ : ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics)
เฉพาะทาง : ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics)

วันเวลาสถานที่
พุธ18.00 - 20.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์ณภัทร ประสิทธิ์มีบุญ

ชื่อ : นายแพทย์ณภัทร ประสิทธิ์มีบุญ
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : เวชศาสตร์การกีฬา

วันเวลาสถานที่
อังคารสัปดาห์ที่ 1,3,5 17:00 - 19:00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก
พฤหัสบดี13:00 - 16:00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์คณากิจ มุทธากลิน

ชื่อ : นายแพทย์คณากิจ มุทธากลิน
สาขา : ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา : เวชศาสตร์การกีฬา

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์17.00 - 19.00/สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่5 ของเดือนคลินิกศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง

ชื่อ : นายแพทย์ณัชพันธ์  เพ็งรุ่ง
ชำนาญพิเศษ : สาขา ออร์โธปิดิกส์
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
ศุกร์17:00 - 20.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก

แสดงผล 4 หัวข้อจากทั้งหมด 20