โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นโยบายคุณภาพ

โรงพยาบาลคามิลเลียน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการทางด้านการแพทย์และรักษาพยาบาล ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยสูงสุด ด้วยแนวคิด Camillian Always Care “ ดูแลด้วยใจ ห่วงใยคุณเสมอ ”