โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกสูติ – นรีเวชกรรม

           คลินิกสูติ – นรีเวชกรรม ให้บริการปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพและตรวจโรคเฉพาะทางของสตรี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านสูติ-นรีเวชกรรม สามารถให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน , ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม , ตรวจสุขภาพผู้ที่มีอาการหรือผิดปกติ เช่น ตกขาว ปวดท้องน้อย ประจำเดือนผิดปกติ หรือ เนื้องอก รวมทั้งโรคทางระบบอวัยวะสีบพันธ์สตรี ที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด

แพทย์หญิงกนกวรรณ พรประสิทธิ์

ชื่อ : แพทย์หญิงกนกวรรณ พรประสิทธิ์
ชำนาญพิเศษ : สูติ-นรีเวช
เฉพาะทาง : คลินิกสูติ-นรีเวช

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์10.00 - 12.00คลินิกสูติ-นรีเวช

แสดงผล 1 หัวข้อจากทั้งหมด 5