โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกสูติ – นรีเวชกรรม

           คลินิกสูติ – นรีเวชกรรม ให้บริการปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพและตรวจโรคเฉพาะทางของสตรี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านสูติ-นรีเวชกรรม สามารถให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน , ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม , ตรวจสุขภาพผู้ที่มีอาการหรือผิดปกติ เช่น ตกขาว ปวดท้องน้อย ประจำเดือนผิดปกติ หรือ เนื้องอก รวมทั้งโรคทางระบบอวัยวะสีบพันธ์สตรี ที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด

 • แพทย์หญิงบุษรัญญา พุทธธนะพิทักษ์

  Jul 25 , 2018
  ชื่อ : แพทย์หญิงบุษรัญญา พุทธธนะพิทักษ์ ชำนาญพิเศษ : คลินิกสูติ-นรีเวช เฉพาะทาง : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาวันเวลาสถานที่จันทร์17.00 - 18.30คลินิกสูติ-นรีเวชอังคาร17.00 - 19.00
 • ผศ. นพ. คเณศร์ ธนกำธร

  Jul 28 , 2016
  ชื่อ : ผศ. นพ. คเณศร์  ธนกำธร ชำนาญพิเศษ : คลินิกสูติ-นรีเวช เฉพาะทาง : คลินิกสูติ-นรีเวชวัน เวลา สถานที่เสาร์ 13.00 - 17.00 คลินิกสูติ-นรีเวช 
 • นายแพทย์ชรินทร์ วิทย์พิบูลย์รัตน์

  Jul 28 , 2016
  ชื่อ : นายแพทย์ชรินทร์ วิทย์พิบูลย์รัตน์ ชำนาญพิเศษ : สูติ-นรีเวช เฉพาะทาง : คลินิกสูติ-นรีเวชวันเวลาสถานที่จันทร์10.00 - 15.00คลินิกสูติ-นรีเวชอังคาร09.00 - 13.00คลินิกสูติ-น
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

  Jul 28 , 2016
  ชื่อ : ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล ชำนาญพิเศษ : สูติ-นรีเวช เฉพาะทาง : คลินิกสูติ-นรีเวชวัน เวลา สถานที่เสาร์ 09.30 - 12.00 คลินิกสูติ-นรีเวช