โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกสูติ – นรีเวชกรรม

           คลินิกสูติ – นรีเวชกรรม ให้บริการปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพและตรวจโรคเฉพาะทางของสตรี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านสูติ-นรีเวชกรรม สามารถให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน , ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม , ตรวจสุขภาพผู้ที่มีอาการหรือผิดปกติ เช่น ตกขาว ปวดท้องน้อย ประจำเดือนผิดปกติ หรือ เนื้องอก รวมทั้งโรคทางระบบอวัยวะสีบพันธ์สตรี ที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด

แพทย์หญิงบุษรัญญา พุทธธนะพิทักษ์

ชื่อ : แพทย์หญิงบุษรัญญา พุทธธนะพิทักษ์
ชำนาญพิเศษ : คลินิกสูติ-นรีเวช
เฉพาะทาง : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

วันเวลาสถานที่
พุธ17.00 - 19.00คลินิกสูติ -นรีเวช
ศุกร์17.00 - 19.00คลินิกสูติ-นรีเวช

ผศ. นพ. คเณศร์ ธนกำธร

ชื่อ : ผศ. นพ. คเณศร์  ธนกำธร
ชำนาญพิเศษ : คลินิกสูติ-นรีเวช
เฉพาะทาง : คลินิกสูติ-นรีเวช

วันเวลาสถานที่
เสาร์13.00 - 17.00คลินิกสูติ-นรีเวช

นายแพทย์ชรินทร์ วิทย์พิบูลย์รัตน์

ชื่อ : นายแพทย์ชรินทร์ วิทย์พิบูลย์รัตน์
ชำนาญพิเศษ : สูติ-นรีเวช
เฉพาะทาง : คลินิกสูติ-นรีเวช

วันเวลาสถานที่
จันทร์10.00 - 16.00คลินิกสูติ-นรีเวช
อังคาร10.00 - 13.00คลินิกสูติ-นรีเวช
พุธ10.00 - 16.00คลินิกสูติ-นรีเวช
พฤหัสบดี10.00 - 16.00คลินิกสูติ-นรีเวช
ศุกร์10.00 - 16.00คลินิกสูติ-นรีเวช

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

ชื่อ : ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
ชำนาญพิเศษ : สูติ-นรีเวช
เฉพาะทาง : คลินิกสูติ-นรีเวช

วันเวลาสถานที่
เสาร์09.30 - 12.00คลินิกสูติ-นรีเวช

แสดงผล 4 หัวข้อจากทั้งหมด 5