โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกจักษุ

          คลินิกจักษุ ให้บริการตรวจรักษาโรคตาและโรคที่มีความผิดปกติทางตาทุกชนิด ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำและตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาทางสายตา เช่น การตรวจวัดสายตา , การมองเห็นที่ผิดปกติ , การรักษาต้อกระจก , ต้อหิน , ต้อลม , ผ่าตัดจอประสาทตา , ภาวะเบาหวานและตามองไม่ชัด , การติดเชื้อในตา , สิ่งแปลกปลอมหรือสารเคมีเข้าตา , สายตาสั้น ,สายตายาว , สายตาเอียง เป็นต้น

นายแพทย์พีรณัฐ โชติค้ำวงศ์

ชื่อ : นายแพทย์พีรณัฐ โชติค้ำวงศ์
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : 

วันเวลาสถานที่
จันทร์17.00 - 19.00 น.คลินิกจักษุ

แพทย์หญิงกรอบกาญจน์ วิชิตนาค

ชื่อ : แพทย์หญิงกรอบกาญจน์ วิชิตนาค
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : 

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์13.00 - 16.00 น.คลินิกจักษุ

นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ใบไม้

ชื่อ : นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ใบไม้
ชำนาญพิเศษ : จักษุ
เฉพาะทาง : คลินิกจักษุ

วันเวลาสถานที่
อังคาร (ออกตรวจวันอังคารเดือนละ 1 ครั้ง ติดต่อนัดพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก 2)15.00 - 16.00 น.คลินิกจักษุ

ติดต่อนัดพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก 2

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์
ชำนาญพิเศษ : จักษุ
เฉพาะทาง : คลินิกจักษุ

วันเวลาสถานที่
เสาร์11.00 - 12.00คลินิกจักษุ

แสดงผล 4 หัวข้อจากทั้งหมด 8