โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกจักษุ

          คลินิกจักษุ ให้บริการตรวจรักษาโรคตาและโรคที่มีความผิดปกติทางตาทุกชนิด ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำและตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาทางสายตา เช่น การตรวจวัดสายตา , การมองเห็นที่ผิดปกติ , การรักษาต้อกระจก , ต้อหิน , ต้อลม , ผ่าตัดจอประสาทตา , ภาวะเบาหวานและตามองไม่ชัด , การติดเชื้อในตา , สิ่งแปลกปลอมหรือสารเคมีเข้าตา , สายตาสั้น ,สายตายาว , สายตาเอียง เป็นต้น

แพทย์หญิงวริยา งานทวี

ชื่อ : แพทย์หญิงวริยา งานทวี
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : 

วันเวลาสถานที่
วันพฤหัสบดี18.00 - 20.00 น.คลินิกจักษุ

แพทย์หญิงนภัสสิริ สุจริตพุทธังกูร

ชื่อ : แพทย์หญิงนภัสสิริ สุจริตพุทธังกูร
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : 

วันเวลาสถานที่
วันพฤหัสบดี18.00 - 20.00 น.คลินิกจักษุ

นายแพทย์ธีร์ ว่องวุฒิกำจร

ชื่อ : นายแพทย์ธีร์ ว่องวุฒิกำจร
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : จักษุศัลยกรรมตกแต่งเสร้มสร้าง เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมเปลือกตา , รอบดวงตา และท่อน้ำตา

วันเวลาสถานที่
จันทร์ (สัปดาห์ที่ 2)14.00 - 16.00 น.คลินิกจักษุ

ติดต่อนัดพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก 2

นายแพทย์พีรณัฐ โชติค้ำวงศ์

ชื่อ : นายแพทย์พีรณัฐ โชติค้ำวงศ์
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : 

วันเวลาสถานที่
จันทร์17.00 - 19.00 น.คลินิกจักษุ

แสดงผล 4 หัวข้อจากทั้งหมด 7