โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกจักษุ

          คลินิกจักษุ ให้บริการตรวจรักษาโรคตาและโรคที่มีความผิดปกติทางตาทุกชนิด ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำและตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาทางสายตา เช่น การตรวจวัดสายตา , การมองเห็นที่ผิดปกติ , การรักษาต้อกระจก , ต้อหิน , ต้อลม , ผ่าตัดจอประสาทตา , ภาวะเบาหวานและตามองไม่ชัด , การติดเชื้อในตา , สิ่งแปลกปลอมหรือสารเคมีเข้าตา , สายตาสั้น ,สายตายาว , สายตาเอียง เป็นต้น

 • นายแพทย์ชาติชาย วิภูษณวิทย์

  Dec 14 , 2021
  ชื่อ : นายแพทย์ชาติชาย วิภูษณวิทย์ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา (Ophthalmology)เฉพาะทาง : จอประสาทตา (Retina)วันเวลาสถานที่วันพุธ (สัปดาห์ที่ 2,4)16.30 -19.30 น.คลินิกจักษุวันอ
 • แพทย์หญิงชนมพร ณรงคนานุกูล

  Feb 23 , 2021
  ชื่อ : แพทย์หญิงชนมพร ณรงคนานุกูล ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา เฉพาะทาง : จักษุประสาทวิทยาวันเวลาสถานที่พฤหัสบดี18.00 - 20.00คลินิกจักษุ
 • แพทย์หญิงมินา นราธิปกร

  Jun 26 , 2019
  ชื่อ : แพทย์หญิงมินา  นราธิปกร ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา เฉพาะทาง : คลินิกจักษุวัน เวลา สถานที่จันทร์ 14.00 - 17.00คลินิกจักษุอังคาร 08.00 – 11.00
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ใบไม้

  Aug 01 , 2016
  ชื่อ : นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ใบไม้ ชำนาญพิเศษ : จักษุ เฉพาะทาง : คลินิกจักษุวัน เวลา สถานที่อังคาร 17.00 - 19.00 คลินิกจักษุ