โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ข่าวสารและกิจกรรม

  • ผ่านการรับรองมารฐาน HA (Hospital Accreditation)

    Feb 11 , 2016
    โรงพยาบาลคามิลเลียน ผ่านการรับรองมาตรฐาน HAหรือ Hospital Accreditation พร้อมปรับเปลี่ยนบริการรูปแบบใหม่(ยกเลิกระบบประกันสังคม) สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย