โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ข่าวสารและกิจกรรม

 • บ้านผู้สูงอายุราชสีมา

  Apr 20 , 2017
    จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย และมีประชากรมากเป็นลำดับสองของประเทศ และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ ในจังหวัดมีความสอดคล้องกับระ
 • แพคเกจฝากเลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุ

  Apr 20 , 2017
  *** ขอบเขตบริการ1. ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 2. ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายยาง, เจาะคอ, ดูดเสมหะ, แผลกดทับ 3. ดูแลผู้สูงอายุป่วยโรคเรื้อรั
 • พิธีเสกและเปิดบ้านผู้สูงอายุราชสีมา

  Mar 03 , 2017
  ** พิธีเสกและเปิดบ้านผู้สูงอายุราชสีมา **       พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา และนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหว
 • ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ (Heart Disease Screening)

  Dec 26 , 2016
  รายการตรวจ Packge ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ (Heart Disease Screening)Package 1รายการตรวจ / H1 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ / Physical Examination 2. ตรวจวัดพื้นฐาน