โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

กิจกรรมเพื่อสังคม

 • โรงพยาบาลคามิลเลียนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท

  Dec 07 , 2023
  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 โดยบาทหลวงภควี เส็งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคามิลเลียน ,บาทหลวงปรีดา เวียงชัย และนายแพทย์นัฐพล กาฬปักษี ได้รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากบริษัท ท
 • จัดซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2566

  Dec 06 , 2023
  วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ทางโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมซักซ้อมเหตุการณ์กรณีเกิดอุบัติภัยหมู่ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยได้รับการดูแลช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย และรวดเร็วที่ส
 • Safety Week 2023

  Dec 06 , 2023
  ทางโรงพยาบาลคามิลเลียนได้จัดกิจกรรม ”Safety Week 2023” ภายในงานมีฐานกิจกรรมให้ร่วมสนุก 6 ฐาน อาทิเช่น ฐานที่1 ผ่าตัดปลอดภัย , ฐานที่ 2 ป้องกันการติดเชื้อ , ฐานที่ 3 ความปลอดภัยในก
 • กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

  Oct 27 , 2023
  โรงพยาบาลคามิลเลียน จัดพิธีเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566