โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

Infographic

Infographic-0101. Poster – แนวทางการบริหาร ป้องกันการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลัง สำหรับผู้ที่เล่นกีฬา 02. Poster – Clean Food (เทรนใหม่ของคนใส่ใจสุขภาพ) 03. Poster – โครงการปรับปรุงห้อง ICU 04. Poster – MERS (โรคทางเดินหายใจ ตะวันออกกลาง) 05. Poster – 5 สารอาหาร 06. Poster – โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน 07. Poster – โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 08. Poster – เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 09. Poster – อุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) 10. Poster – สงกรานต์ปลอดเหล้า 11. Poster – วันพยาบาล 12. Poster – ป้องกันการแพรเชื้อ 13. Poster – อาหารก่อมะเร็ง 14. Poster – เทคนิกการออกกำลังกายให้น้ำหนักลด 15. Poster – การฟื้นฟูสมรรถภาพและการบริหารหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 16. Poster – การตรวจเต้านมด้วยวิธีการดูหน้ากระจก 17. Poster – Palliative care 18. Poster – รูู้ทันมะเร็งปากมดลูก 19. Poster – อุจจาระร่วง เฉียบพัน