โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444
พฤศจิกายน 16, 2022

Mother’s Class “ตั้งครรภ์คุณภาพกับโรงพยาบาลคามิลเลียน”

พฤศจิกายน 16, 2022
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน […]
พฤศจิกายน 9, 2022

โรงพยาบาลคามิลเลียนสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง (ประมวลภาพกิจกรรม)

พฤศจิกายน 9, 2022
พฤศจิกายน 1, 2022

โรงพยาบาลคามิลเลียนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท

พฤศจิกายน 1, 2022
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 […]
สิงหาคม 26, 2022

โรงพยาบาลคามิลเลียนรับมอบอาหารและเงินเพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท

สิงหาคม 26, 2022
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 […]
สิงหาคม 16, 2022

ตรวจสุขภาพหลังการรักษาโควิด-19

สิงหาคม 16, 2022
หากท่านมีอาการ หายใจไม่ปกต […]