โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444
กรกฎาคม 26, 2021

โรงพยาบาลคามิลเลียนรับรับมอบบริจาคเครื่องช่วยหายใจ พร้อมชุด PPE และหน้ากาก N95 เพื่อใช้ในกิจการ ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

กรกฎาคม 26, 2021
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2 […]
กรกฎาคม 23, 2021

โรงพยาบาลคามิลเลียนรับมอบพิซซ่าเพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์

กรกฎาคม 23, 2021
โรงพยาบาลคามิลเลียน ขอขอบค […]
กรกฎาคม 22, 2021

โรงพยาบาลคามิลเลียนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท

กรกฎาคม 22, 2021
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 […]
กรกฎาคม 22, 2021

โรงพยาบาลคามิลเลียนรับมอบหน้ากากอนามัยและแอลกฮอล์ มอบให้บุคลากรทางการแพทย์

กรกฎาคม 22, 2021
โรงพยาบาลคามิลเลียน ขอขอบค […]
กรกฎาคม 22, 2021

โรงพยาบาลคามิลเลียนรับมอบข้าวกล่องเพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์

กรกฎาคม 22, 2021
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 25 […]