โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คามิลเลียน โซเชียล แคร์

Camillian-Social-Care-Print-01-e1476099947332
คามิลเลียน โซเชียล แคร์ ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน 3 โครงการ
1. บ้านคามิลเลียน เพื่อเด็กพิการลาดกระบัง
2. บ้านผู้สูงอายุ ราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
3. ผู้ป่วยยากจน ณ โรงพยาบาลคามิลเลียน ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.camilliansocialcare.org/