โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพ็กเกจตรวจคัดกรองตับ

รายการตรวจL 1L 2L 3L 4
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)✔️✔️✔️✔️
2. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)✔️✔️✔️✔️
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)✔️✔️✔️✔️
4. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)✔️✔️✔️✔️
5. SGPT✔️✔️✔️✔️
6. Alk-Phos✔️✔️✔️✔️
7. Alnumin✔️
8. Globulin✔️
9. Total Prot✔️
10. D.Bilirubin✔️
11. T.Bilirubin✔️
12. ตรวจค่าการแข็งตัวของเม็ดเลือด (Prothrombin Time)✔️
13. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)✔️✔️✔️
14. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)✔️✔️✔️
15. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)✔️✔️
16. อัลตร้าซาวด์อวัยวะท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)✔️✔️✔️
17. อาหารว่าง (Food & Beverage✔️✔️✔️✔️
18. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Health Report)✔️✔️✔️✔️
ราคาแพ็คเกจ1,500.-
(ปกติ 1,965.-)
2,700.-
(ปกติ 3,465.-)
3,200.-
(ปกติ 3,915.-)
3,500.-
(ปกติ 4,085.-)
ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

โปรแกรมตรวจพิเศษเพิ่มเติม

1. Anti HBs : 320.-

2. Anti HCV : 500.-

3. Anti HAV Total : 500.-

หมายเหตุ :

  • L 1 , L 2 สำหรับบุคคลทั่วไป
  • L 3 สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งตับ
  • L 4 สำหรับผู้ที่เป็น Hepatitis B,C
  • โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกผู้ป่วยนอกโทร 02-185-1444 ต่อ 179,174,121

แผนกตรวจสุขภาพเปิดให้บริการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.00น. -15.00 น. , เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 -12.00)

ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2567