โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แผนกตรวจสุขภาพ

        แผนกตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่ายกายหรืออาการผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรค        การตรวจสุขภาพเป็นประจำ ช่วยให้ทราบความผิดปกติของร่างกาย เพื่อหาแนวทางรักษาหรือป้องกัน ทั้งความรุนแรงของโรค อัตราการนอนโรงพยาบาล และลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล        แผนกตรวจสุขภาพ สามารถให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท มีทั้งให้บริการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาล และ ตรวจสุขภาพนอกโรงพยาบาล ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ

  • แพทย์หญิงวรัญญา รัตนจำรูญ

    Jul 03 , 2018
    ชื่อ : แพทย์หญิงวรัญญา รัตนจำรูญ ชำนาญพิเศษ : - เฉพาะทาง : Check Upวันเวลาสถานที่จันทร์07.00 - 15.00แผนกตรวจสุขภาพอังคาร07.00 - 15.00แผนกตรวจสุขภาพพุธ07.00 - 15.00แผนกตรวจส
  • แพทย์หญิงคณิศขวัญ สุวรรณบริรักษ์

    Aug 26 , 2016
    ชื่อ : แพทย์หญิงคณิศขวัญ สุวรรณบริรักษ์ ชำนาญพิเศษ : คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป เฉพาะทาง : คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไปวัน เวลา สถานที่จันทร์ 06.00 - 16.00 แผนกอุบัติเห