โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แผนกตรวจสุขภาพ

        แผนกตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่ายกายหรืออาการผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรค        การตรวจสุขภาพเป็นประจำ ช่วยให้ทราบความผิดปกติของร่างกาย เพื่อหาแนวทางรักษาหรือป้องกัน ทั้งความรุนแรงของโรค อัตราการนอนโรงพยาบาล และลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล        แผนกตรวจสุขภาพ สามารถให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท มีทั้งให้บริการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาล และ ตรวจสุขภาพนอกโรงพยาบาล ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ

นายแพทย์ปิตุลา เล้าศิริมงคล

ชื่อ : นายแพทย์ปิตุลา เล้าศิริมงคล
ชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป
เฉพาะทาง : เวชปฏิบัติทั่วไป

วันเวลาสถานที่
ศุกร์08.30 - 12.00 น.แผนกตรวจสุขภาพ

แพทย์หญิงคณิศขวัญ สุวรรณบริรักษ์

ชื่อ : แพทย์หญิงคณิศขวัญ สุวรรณบริรักษ์
ชำนาญพิเศษ : คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป
เฉพาะทาง : คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป

วันเวลาสถานที่
จันทร์06.00 - 14.00แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
อังคาร06.00 - 14.00แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พุธ06.00 - 14.00แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พฤหัสบดี06.00 - 14.00แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ศุกร์06.00 - 14.00แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เสาร์08.00 - 14.00แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แสดงผล 2 หัวข้อจากทั้งหมด 2