โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ปาร์ตี้รั่วๆ ไม่กลัว “อาการเมาค้าง”

อาการแฮ้งค์หรือ อาการเมาค้าง หรือ Alcohol Hangover เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากการบริโภค
แอลกอฮล์มากเกินไป โดยอาการที่เกิดขึ้น เช่น เวียนศีรษะ อาเจียน คลื่นไส้ รู้สึกมวนท้อง เหงื่อออก
มาก หงุดหงิด เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย เป็นต้น ซึ่งอาจมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้มากกว่า 24 ชั่วโมง ซึ่ง
อาการของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป
ปัจจุบันยังไม่มีอาหารชนิดใดที่สามารถแก้อาการแฮ้งค์หรือเมาค้างได้หายสนิท สิ่งที่ทำได้คือ
การรอให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเอง และกำจัดสารพิษที่ร่างกายได้รับออกจนหมด อย่างไรก็ตาม อาหารบาง
ชนิดหรือพฤติกรรมบางอย่างก็อาจมีส่วนช่วยในการป้องกัน หรือบรรเทาอาการเมาค้างได้
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ตอนท้องว่าง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตอนท้องว่างจะทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเมาค้างเพิ่มมาก
ขึ้น ถ้าการที่ในท้องมีอาหารอยู่ จะช่วยชะลอการดูดซึมแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกาย
ดื่มน้ำ น้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่มเกลือแร่

การดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำและสูญเสียเกลือแร่ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้
เกิดอาการปากแห้ง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เป็นต้น การดื่มน้ำบ่อยๆ ครั้งละ 1-2 แก้ว จะช่วยทดแทนน้ำ
และแร่ธาตุที่ร่างกายสูญเสียไป และควรดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มอื่นๆ ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์ หรือก่อน
เข้านอน ก็อาจช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอาการเมาค้างได้
รับประทานอาหารเช้า
แอลกอฮอล์มีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำลง ทำให้เกิดอาการบางอย่าง เช่น เหงื่อออก
เยอะ อ่อนเพลีย เป็นต้น การรับประทานอาหารเช้า หรืออาหารที่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรต เช่น
ข้าว ขนมปัง แครกเกอร์ หรือน้ำผลไม้ จะช่วยเพิ่มระดับนน้ำตาลในเลือด และลดอาการบางอย่างที่เกิดขึ้น
ได้
ชา กาแฟ หรือ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอื่นๆ
คาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้มีฤทธิ์ท าให้เกิดการตื่นตัว การรับประทานเครื่องดื่มเหล่านี้จึง
สามารถช่วยลดอาการมึนงงที่เกิดจากการเมาค้างได้ เนื่องจากช่วยให้สมองตื่นตัว อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่
ส าหรับทุกคนเมื่อดื่มกาแฟแล้วจะดีขึ้น บางคนเมื่อดื่มแล้วอาจท าให้อาการแย่ลงได้เช่นกัน
หลีกเลี่ยง a hair of the dog

A hair of the dog คือ การดื่มแอลกอฮอล์ในตอนเช้าวันถัดจากการดื่มอย่างหนักในคืนก่อนหน้า
ซึ่งหลายนคนอาจมีแนวคิดนี้ว่าจะสามารถช่วยแก้อาการเมาค้าง แต่ในความจริงแล้วการกระท านี้เพียง
แค่ท าให้การอาการเมาค้างเกิดขึ้นช้าลงเท่านั้น และหากท าเป็นประจำอาจทำให้เกิดการเสพติด
แอลกอฮอล์ได้(Alcohol Dependence)
วิธีที่ดีที่สุดในการแก้แฮ้งค์ คือ การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ หรือดื่มแต่พอดี คือ ไม่เกินวันละ 1
drink สำหรับผู้หญิง และ 2 drinks สำหรับผู้ชาย หรือไม่เกิน 14 drinks ต่อสัปดาห์
แอลกอฮอล์ 1 drink เท่ากับ
เบียร์ 330 mL 1 กระป๋ อง (5% alcohol),
ไวน์ 100 mL 1 แก้ว (12% alcohol),
วิสกี้หรือวอดก้า 30 mL หรือประมาณ 3 ฝา (40% alcohol)

ให้ความรู้โดย :แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลคามิลเลียน

บทความสุขภาพ