โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ประวัติโรงพยาบาลคามิลเลียน

โรงพยาบาลคามิลเลียน ก่อตั้งโดยคณะนักบวชคามิลเลียน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ( ค.ศ.1959 ) และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2503 ( ค.ศ. 1960 ) โดยเริ่มจากอาคาร 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ปัจจุบันได้ปรับปรุงและขยายอาคารเพิ่มเป็น 3 อาคาร สามารถเชื่อมต่อกันได้ ประกอบด้วย
      • อาคารอันตน
      • อาคารผู้ป่วย
      • อาคารมูลนิธิ
โรงพยาบาลคามิลเลียน เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงกำไร ( Non Profit Private Hospital ) ประเภท โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ( ทุติยภูมิ ระดับ 2 ) มีขนาดจำนวนเตียง 120 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 423 ถนนสุขุมวิท 55 ( ซอยทองหล่อ ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ผู้ดำเนินกิจการของโรงพยาบาล คือ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการรักษา พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า โรงพยาบาลคามิลเลียน โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณธรรม ธรรมภิบาลสูง ราคาและค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม (Good Governance Hospital) ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562