โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

            คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ด้วยเครื่องมือพิเศษที่ทันสมัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาท ที่มีประสบการณ์สูงและสามารถให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ            สมองและระบบประสาท เป็นอวัยวะสำคัญที่สลับซับซ้อน รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของระบบประสาท ที่ควบคุมกลไกและระบบต่างๆของร่างกาย ให้ทำงานสอดคล้องกัน หากมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่สมองหรือระบบประสาท ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วและให้การรักษาอย่างทันท่วงที หากล่าช้าอาจทำให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้

นายแพทย์ประธาน นันทอารี

ชื่อ : นายแพทย์ประธาน นันทอารี
ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : ประสาทวิทยา
การศึกษา : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร : วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์08.00 - 14.00คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

นายแพทย์ วีระพันธ์ มูลหมัน

ชื่อ : นายแพทย์ วีระพันธ์ มูลหมัน
ชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมระบบประสาท
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 - 18.00คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
อังคาร08.00 - 16.00คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
พุธ08.00 - 16.00คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
พฤหัสบดี08.00 - 16.00คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
อาทิตย์08.00 - 16.00คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

แสดงผล 2 หัวข้อจากทั้งหมด 2