โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

            คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ด้วยเครื่องมือพิเศษที่ทันสมัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาท ที่มีประสบการณ์สูงและสามารถให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ            สมองและระบบประสาท เป็นอวัยวะสำคัญที่สลับซับซ้อน รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของระบบประสาท ที่ควบคุมกลไกและระบบต่างๆของร่างกาย ให้ทำงานสอดคล้องกัน หากมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่สมองหรือระบบประสาท ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วและให้การรักษาอย่างทันท่วงที หากล่าช้าอาจทำให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้

  • นายแพทย์ประธาน นันทอารี

    Nov 09 , 2016
    ชื่อ : นายแพทย์ประธาน นันทอารี ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ เฉพาะทาง : ประสาทวิทยา การศึกษา : • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัต
  • นายแพทย์ วีระพันธ์ มูลหมัน

    Jul 25 , 2016
    ชื่อ : นายแพทย์ วีระพันธ์ มูลหมัน ชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมระบบประสาท เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท การศึกษา : • •วัน เวลา สถานที่จันทร์ 08.00 - 18.