โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกอายุรกรรมทรวงอก

          คลินิกอายุรกรรมทรวงอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจ , ให้การรักษา และให้คำปรึกษากับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติโรคปอดละทางเดินหายใจอื่นๆ โดยอายุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคปอดและโรคทางเดินหายใจ

แพทย์หญิงเพ็ญสุภา รวีเลิศ

ชื่อ : แพทย์หญิงเพ็ญสุภา รวีเลิศ
ชำนาญพิเศษ :
– สาขา อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
( Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care )
– สาขา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ( Medical Oncology)
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรมโรคปอด

วันเวลาสถานที่
พุธ08.00 - 12.00 น.คลินิกอายุรกรรมโรคปอด
อาทิตย์08.00 - 12.00 น.คลินิกอายุรกรรมโรคปอด

แสดงผล 1 หัวข้อจากทั้งหมด 1