โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกอายุรกรรมทรวงอก

          คลินิกอายุรกรรมทรวงอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจ , ให้การรักษา และให้คำปรึกษากับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติโรคปอดละทางเดินหายใจอื่นๆ โดยอายุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคปอดและโรคทางเดินหายใจ

  • แพทย์หญิงเพ็ญสุภา รวีเลิศ

    Sep 18 , 2019
    ชื่อ : แพทย์หญิงเพ็ญสุภา รวีเลิศ ชำนาญพิเศษ :- สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ( Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care )- สาขา อายุรศาสตร
  • แพทย์หญิงปรารถนา ศรีสร้างทอง

    Aug 08 , 2016
    ชื่อ : แพทย์หญิงปรารถนา ศรีสร้างทอง ชำนาญพิเศษ :- สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ( Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care )- สาขา อายุรศา