โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกอายุรกรรมทรวงอก

          คลินิกอายุรกรรมทรวงอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจ , ให้การรักษา และให้คำปรึกษากับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติโรคปอดละทางเดินหายใจอื่นๆ โดยอายุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคปอดและโรคทางเดินหายใจ

แพทย์หญิงเพ็ญสุภา รวีเลิศ

ชื่อ : แพทย์หญิงเพ็ญสุภา รวีเลิศ
ชำนาญพิเศษ :
– สาขา อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
( Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care )
– สาขา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ( Medical Oncology)
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรมโรคปอด

วันเวลาสถานที่
พุธ10.00 - 14.00 น.คลินิกอายุรกรรมโรคปอด
อาทิตย์12.00 - 16.00 น.คลินิกอายุรกรรมโรคปอด

แพทย์หญิงปรารถนา ศรีสร้างทอง

ชื่อ : แพทย์หญิงปรารถนา ศรีสร้างทอง
ชำนาญพิเศษ : สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
( Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care )
- สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )
- สาขา อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ( Critical Care Medicine )
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรมโรคปอด

วันเวลาสถานที่
วันออกตรวจจะกำหนดโดยแพทย์ ติดต่อนัดพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก 2คลินิกอายุรกรรมโรคปอด

ติดต่อนัดพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก 2

แสดงผล 2 หัวข้อจากทั้งหมด 2