โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกหู-คอ-จมูก

        คลินิก หู คอ จมูก ให้บริการตรวจรักษาโรคหู คอ จมูก โดยการส่องกล้องผ่านจอมอนิเตอร์ เพื่อวินิจฉัยการอักเสบ เนื้องอก มะเร็งทางหู คอ จมูก และสามารถตัดชิ้นเนื้อ เพื่อทำการส่งตรวจพิเศษได้ รวมทั้งการตรวจรักษาภูมิแพ้ โดยวิธี Skin prick test ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัย รวดเร็ว และฉีดยาภูมิแพ้ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก ที่มีประสบการณ์สูง

นายแพทย์ทศพร นาครัตน์

ชื่อ : นายแพทย์ทศพร นาครัตน์
ชำนาญพิเศษ : หู-คอ-จมูก
เฉพาะทาง : คลินิกหู-คอ-จมูก

วันเวลาสถานที่
วันอังคาร09.00 - 12.00 น.คลินิกหู-คอ-จมูก

นายแพทย์ปัญญา ตันเทอดทิตย์

ชื่อ : นายแพทย์ปัญญา ตันเทอดทิตย์
ชำนาญพิเศษ : หู-คอ-จมูก
เฉพาะทาง : คลินิกหู-คอ-จมูก

วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี14.00 - 18.00คลินิกหู-คอ-จมูก

นายแพทย์ภาวิต พูนภักดี

ชื่อ : นายแพทย์ภาวิต พูนภักดี
ชำนาญพิเศษ : หู-คอ-จมูก
เฉพาะทาง : คลินิกหู-คอ-จมูก

วันเวลาสถานที่
เสาร์  (สัปดาห์ที่ 1 และ 3)14.00 - 17.00คลินิกหู-คอ-จมูก

แพทย์หญิงภคนี คงพานิช

ชื่อ : แพทย์หญิงภคนี คงพานิช
ชำนาญพิเศษ : หู-คอ-จมูก
เฉพาะทาง : คลินิกหู-คอ-จมูก

วันเวลาสถานที่
จันทร์09.30 - 12.00คลินิกหู-คอ-จมูก
พฤหัสบดี09.30 - 12.00คลินิกหู-คอ-จมูก

แสดงผล 4 หัวข้อจากทั้งหมด 6