โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกหู-คอ-จมูก

        คลินิก หู คอ จมูก ให้บริการตรวจรักษาโรคหู คอ จมูก โดยการส่องกล้องผ่านจอมอนิเตอร์ เพื่อวินิจฉัยการอักเสบ เนื้องอก มะเร็งทางหู คอ จมูก และสามารถตัดชิ้นเนื้อ เพื่อทำการส่งตรวจพิเศษได้ รวมทั้งการตรวจรักษาภูมิแพ้ โดยวิธี Skin prick test ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัย รวดเร็ว และฉีดยาภูมิแพ้ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก ที่มีประสบการณ์สูง

 • นายแพทย์ปัญญา ตันเทอดทิตย์

  Nov 25 , 2020
  ชื่อ : นายแพทย์ปัญญา ตันเทอดทิตย์ชำนาญพิเศษ : หู-คอ-จมูกเฉพาะทาง : คลินิกหู-คอ-จมูกวันเวลาสถานที่พฤหัสบดี13.00 - 18.00คลินิกหู-คอ-จมูก
 • นายแพทย์ภาวิต พูนภักดี

  Aug 01 , 2016
  ชื่อ : นายแพทย์ภาวิต พูนภักดี ชำนาญพิเศษ : หู-คอ-จมูก เฉพาะทาง : คลินิกหู-คอ-จมูกวัน เวลา สถานที่จันทร์  (สัปดาห์ที่ 1, 3) 17.00 - 20.00 คลินิกหู-คอ-จมูก
 • แพทย์หญิงภคนี คงพานิช

  Aug 01 , 2016
  ชื่อ : แพทย์หญิงภคนี คงพานิช ชำนาญพิเศษ : หู-คอ-จมูก เฉพาะทาง : คลินิกหู-คอ-จมูกวัน เวลา สถานที่จันทร์ 09.30 - 12.00 คลินิกหู-คอ-จมูกพฤหัสบดี 09.30 - 1
 • แพทย์หญิงสุกัญญา เกตุเอี่ยม

  Aug 01 , 2016
  ชื่อ : แพทย์หญิงสุกัญญา เกตุเอี่ยม ชำนาญพิเศษ : หู-คอ-จมูก เฉพาะทาง : คลินิกหู-คอ-จมูกวัน เวลา สถานที่จันทร์ 13.30 - 16.30 คลินิกหู-คอ-จมูกศุกร์ 09.00