โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

          คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการตรวจวินิจฉัย , ให้การรักษา และปรึกษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวข้องทางด้านศัลยกรรมทุกประเภท โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง สามารถให้การดูแลรักษาแบบครบวงจร เพื่อให้กระบวนการรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายแพทย์พันธิตร ถาดี

ชื่อ : นายแพทย์พันธิตร ถาดี
ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันเวลาสถานที่
จันทร์10.00 - 18.00คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
อังคาร10.00 - 18.00คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
พุธ10.00 - 18.00คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี10.00 - 18.00คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
อาทิตย์10.00 - 18.00คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์นิลวัฒน์ คุประตกุล

ชื่อ : นายแพทย์นิลวัฒน์ คุประตกุล
ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 - 18.00คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
อังคาร08.00 - 12.00คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
พุธ08.00 - 18.00คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี08.00 - 18.00คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ศุกร์08.00 - 18.00คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
เสาร์12.00 - 18.00คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์ชัยพฤกษ์ ปิยะเกศิน

ชื่อ : นายแพทย์ชัยพฤกษ์ ปิยะเกศิน
ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 - 11.00คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
อังคาร08.00 - 11.00คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
พุธ08.00 - 11.00คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี08.00 - 11.00คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ศุกร์08.00 - 11.00คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
เสาร์08.00 - 11.00คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

แสดงผล 3 หัวข้อจากทั้งหมด 3