โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

          คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการตรวจวินิจฉัย , ให้การรักษา และปรึกษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวข้องทางด้านศัลยกรรมทุกประเภท โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง สามารถให้การดูแลรักษาแบบครบวงจร เพื่อให้กระบวนการรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • นายแพทย์พันธิตร ถาดี

  Aug 09 , 2016
  ชื่อ : นายแพทย์พันธิตร ถาดี ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมทั่วไปวัน เวลา สถานที่จันทร์ 10.00 - 18.00 คลินิกศัลยกรรมทั่วไปอั
 • นายแพทย์นิลวัฒน์ คุประตกุล

  Aug 09 , 2016
  ชื่อ : นายแพทย์นิลวัฒน์ คุประตกุล ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมทั่วไปวันเวลาสถานที่จันทร์08.00 - 18.00คลินิกศัลยกรรมทั่วไปอังคาร08.00 - 12.00คลิน
 • นายแพทย์ชัยพฤกษ์ ปิยะเกศิน

  Aug 09 , 2016
  ชื่อ : นายแพทย์ชัยพฤกษ์ ปิยะเกศิน ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมทั่วไปวัน เวลา สถานที่จันทร์ 08.00 - 11.00 คลินิกศัลยกรรมทั่วไป