โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกศัลยกรรมทรวงอก

         คลินิกศัลยกรรมทรวงอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาความผิดปกติของทรวงอก โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทรวงอก ทั้งในด้านโครงสร้างของทรวงอกและอวัยวะต่างๆ ภายในทรวงอก รวมทั้งให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่มีความผิดปกติและโรคที่เกี่ยวข้องกับทรวงอก จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด

นายแพทย์พุทธิพงศ์ นรนิตชัยกุล

ชื่อ : นายแพทย์พุทธิพงศ์ นรนิตชัยกุล
ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยศาสตร์ทรวงอก
เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

รายการตรวจสถานที่
รับปรึกษาเฉพาะผู้ป่วยในคลินิกศัลยศาสตร์ทรวงอก

นายแพทย์ศิระ เลาหทัย

ชื่อ : นายแพทย์ศิระ เลาหทัย
ชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

วันเวลาสถานที่
เสาร์17.00 - 19.00คลินิกศัลยกรรมทรวงอก

นายแพทย์บุลวัชร์ หอมวิเศษ

ชื่อ: นายแพทย์บุลวัชร์ หอมวิเศษ
ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยศาสตร์ทรวงอก
เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

รายการตรวจสถานที่
รับปรึกษาเฉพาะผู้ป่วยในคลินิกศัลยศาสตร์ทรวงอก

นายแพทย์สัญญา เที่ยงบูรณธรรม

ชื่อ : นายแพทย์สัญญา เที่ยงบูรณธรรม
ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยศาสตร์ทรวงอก
เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

รายการตรวจสถานที่
รับปรึกษาเฉพาะผู้ป่วยใน คลินิกศัลยศาสตร์ทรวงอก

แสดงผล 4 หัวข้อจากทั้งหมด 4