โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อ เครื่องมือทางการแพทย์

เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล
DIGITAL MAMMOGRAPHY

การระดมทุนในการจัดซื้อ
เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ( DIGITAL MAMMOGRAPHY )
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,000,000 บาท
สำหรับพัฒนาศักยภาพการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วย ให้ดียิ่งขึ้น
เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) ซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมและใช้ตัวรับสัญญาณภาพชนิดดิจิตอลมาใช้ โดยข้อมูลภาพที่ได้จะส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไปปรากฏบนหน้าจอมอนิเตอร์ ที่มีความละเอียดสูงในห้องอ่านของรังสีแพทย์ที่ทำการวินิจฉัยได้ทันที โดยไม่ต้องรออ่านและวินิจฉัยจากฟิล์ม ประโยชน์ของเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล มีความละเอียดสูงสามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ จึงมีโอกาสช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้น และยังมีข้อดีมากกว่าเมื่อเทียบกับแบบเดิม เช่น ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ ลดลงร้อยละ 30 – 60 , ลดเวลาในการทำเอกซเรย์เต้านมเมื่อเทียบกับแบบเดิม (Analog Mammography) , ข้อมูลภาพดิจิตอลสามารถปรับภาพได้ เช่น ความสว่าง, ความคมชัด, การขยายภาพ เป็นต้น โดยไม่ต้องเรียกผู้ป่วยมาถ่ายซ้ำ ภาพมีความคมชัดมากกว่า จึงช่วยรังสีแพทย์บอกตำแหน่งของจุด หรือบริเวณที่มีความผิดปกติได้ดีกว่า

วัตถุประสงค์

โรงพยาบาลคามิลเลียนเป็นส่วนหนึ่งในกิจการของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล แห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่โรงพยาบาลได้มีการพัฒนาคุณภาพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องและเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยในปี 2560 โรงพยาบาลจัดทำโครงการซื้อ “ เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ( DIGITAL MAMMOGRAPHY ) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วย โดยเป็นการระดมทุนในการจัดซื้อ จำนวน 1 เครื่อง ( เป็นเงิน 6,00,000 บาท ) ไว้สำหรับพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ดียิ่งขึ้น

ติดต่อแผนกประชาสัมพันธ์และระดมทุน
โทร 0-2158-1444 ต่อ 322
[email protected] (English)
[email protected] (Thai)

โรงพยาบาลคามิลเลียน
เลขที่ 423 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2185-1444 (อัตโนมัติ) แฟกซ์. 0-2185-1403
camillianhospital.org

โรงพยาบาลคามิลเลียน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาทองหล่อ
เลขบัญชี 255-1-25334-8

*กรุณาส่งหลักฐานและแบบฟอร์มสมทบทุน มายังโรงพยาบาลคามิลเลียนทางธุรกิจตอบรับหรือโทรสาร0-2185-1403 เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ กลับคืนไปยังท่าน

Uncategorized