โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพ็กเกจตรวจตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

เบาหวานขึ้นตาเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้สูญเสียการมองเห็นจนถึงตาบอดได้ อาการเบาหวานขึ้นตานั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เป็นเบาหวานและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอ “ ผู้ป่วยไม่ว่าจะควบคุมเบาหวานดีเพียงใดแต่เมื่อเป็นเบาหวานหลายปีก็มีโอกาสเบาหวานขึ้นตาได้ทั้งนั้น ”

แพ็กเกจตรวจตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ราคา  700 .-

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล)
รายการตรวจ
  1. ประเมินการมองเห็น (Visual acuity)
  2. ตรวจสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto refraction)
  3. ตรวจวัดความดันในลูกตาแบบไม่สัมผัส (Ophthalmic tonometer)
  4. การตรวจตาอย่างละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Slit lamp digital)
  5. การขยายม่านตาเพื่อดูจอประสาทตา (Dilate fundus exam)
  6. แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุแพทย์ (Ophthalmology Screening Examination)

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกผู้ป่วยนอกโทร 0-2185-1444 ต่อ 144

ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567