โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

My care My comfort “เลือกสุขได้ที่ปลายทาง”

หัวข้อในการบรรยาย : Camillian Palliative Care Day 2024

– การรับมือกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ

– การดูแลแบบประคับประคอง/การวางแผนการดูแลล่วงหน้า

– การเสวนา เรื่อง ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ท่านสามารถ Scan QR Code หรือ https://citly.me/Bq7JA เพื่อลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายในกิจกรรมครั้งนี้

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 เอ็นริโก้ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายการพยาบาล

โทร. 02-185-1444 ต่อ 559