โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โรงพยาบาลคามิลเลียนร่วมแบ่งปันมอบเตียง Stretcher เคลื่อนย้ายฉุกเฉินประจำรถ แก่มูลนิธิปอเต็กตึ้ง(ทองหล่อ)

โรงพยาบาลคามิลเลียน ร่วมแบ่งปันและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยบาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา จิตตาภิบาล ,บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ และนายแพทย์อานนท์ วงศ์กิตติรักษ์ ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลคามิลเลียน พร้อมด้วยตัวแทนแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล มอบเตียง Stretcher เคลื่อนย้ายฉุกเฉินประจำรถ ให้แก่มูลนิธิปอเต็กตึ้ง(ทองหล่อ) โดยมีหัวหน้าทีม 001 เป็นตัวแทนรับมอบครั้งนี้

Uncategorized