โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โรงพยาบาลคามิลเลียนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงพยาบาล และผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาล นพ.อานนท์ วงศ์กิตติรักษ์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท จากคณะผู้บริหาร บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด โดยคุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ เพื่อใช้ในกิจการทางการแพทย์ คณะผู้บริหารและบุคคลากรโรงพยาบาลคามิลเลียน ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง