โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โรงพยาบาลคามิลเลียนรับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 100 ชุด

โรงพยาบาลคามิลเลียนขอขอบคุณ คุณพรสวรรค์ พานชมภู ที่มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 100 ชุด