โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โรงพยาบาลคามิลเลียนรับมอบบริจาคอาหารกล่องและขนม ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ จากคุณดิเรก เงินลายลักษณ์ และ Kithen World Market Place Plaavy Dessert Cafe’

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฏาคม 2564 บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา จิตตาภิบาลโรงพยาบาลคามิลเลียน และ นพ.อานนท์ วงศ์กิตติรักษ์ ผู้อำนวยการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบอาหารกล่อง และขนมให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ จำนวน 500 ชุด จากคุณดิเรก เงินลายลักษณ์ และ Kithen World Market Place Plaavy Dessert Cafe’ ทั้งนี้คณะผู้บริหารและบุคคลากรโรงพยาบาลคามิลเลียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

Uncategorized