โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โรงพยาบาลคามิลเลียนรับรับมอบบริจาคเครื่องช่วยหายใจ พร้อมชุด PPE และหน้ากาก N95 เพื่อใช้ในกิจการ ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายจิรวัฒน์ สุจิรานุธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะบาทหลวงและ นพ.อานนท์ วงศ์กิตติรักษ์ ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาล รับมอบบริจาคเครื่องช่วยหายใจ High Flow 1 เครื่อง พร้อมชุด PPE และหน้ากาก N95 เพื่อใช้ในกิจการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากคุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ ดร.สมศักดิ์ -คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ร่วมบริจาค ทั้งนี้คณะผู้บริหารและบุคคลากรโรงพยาบาลคามิลเลียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

Uncategorized