โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โปรโมชั่นคลอดเหมาจ่าย ( Delivery Promotion )

คลอดปกติ (Normal Delivery Package)ผ่าตัดคลอด (Cesarean Delivery Package)ผ่าตัดคลอด (Cesarean Delivery Package)
32,900 .- (ปกติ 35,900.-)


44,900.- (ปกติ 48,000.-)


47,000.- (ปกติ 53,000.-)

***เสริมโพรไบโอติด เพื่อปรับสมดุลลำไส้และระบบขับถ่ายของทารกแรกคลอด
***แถมผ้ายืดรัดหน้าท้อง สำหรับคุณแม่หลังคลอด
เพื่อช่วยประคองแผลผ่าตัดคลอด

**เงื่อนไขราคาเหมาจ่าย

คลอดปกติ 3วัน 2 คืน ห้องพักเดี่ยว

 • รวมค่าบริการพยาบาล , ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหารมารดา
 • ค่าสูติแพทย์
 • ห้องรอคลอด
 • ตรวจสุขภาพของทารก ขณะอยู่ในครรภ์ระหว่างการคลอด
 • ค่ากุมารแพทย์ดูทารก ขณะอยู่ดรงพยาบาล
 • ห้องทารกแรกเกิด รวมค่าบริการพยาบาลทารก
 • ค่าใช้จ่ายภายในห้องคลอดหรือห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับมารดา
 • – ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • – ค่าบริการเตรียมเลือด กรณีที่ต้องให้เลือดฉุกเฉิน
 • – ตรวจปัสสาวะ
 • ค่าตรวจห้องปฏิบัติการสำหรับทารก
 • – กรุ๊ปเลือด
 • – การคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์และฟินิลคีโตนยูเรีย
 • – ค่ายาและวัคซีนสำหรับทารก *วิตามันเค วัคซีนป้องกันวัณโรคและวัคซีนป้องกันไวรัสตับอัก เสบบี
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์ระหว่างพักฟื้นในโรงพยาบาล
 • ค่ายากลับบ้าน 1 สัปดาห์

ผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน ห้องพักเดี่ยว

 • รวมค่าบริการพยาบาล , ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหารมารดา
 • ค่าสูติแพทย์
 • ค่าวิสัญญีแพทย์
 • ค่าอุปกรณ์ เครื่องมือและยาระงับความรู้สึกที่ใช้ในการคลอด
 • ห้องรอคลอด
 • ตรวจสุขภาพของทารก ขณะอยู่ในครรภ์ระหว่างการคลอด
 • ค่ากุมารแพทย์ดูทารก ขณะอยู่ดรงพยาบาล
 • ห้องทารกแรกเกิด รวมค่าบริการพยาบาลทารก
 • ค่าใช้จ่ายภายในห้องคลอดหรือห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับมารดา
 • – ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • – ค่าบริการเตรียมเลือด กรณีที่ต้องให้เลือดฉุกเฉิน
 • – ตรวจปัสสาวะ
 • ค่าตรวจห้องปฏิบัติการสำหรับทารก
 • – กรุ๊ปเลืิอด
 • – การคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์และฟินิลคีโตนยูเรีย
 • – ค่ายาและวัคซีนสำหรับทารก *วิตามันเค วัคซีนป้องกันวัณโรคและวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์ระหว่างพักฟื้นในโรงพยาบาล
 • ค่ายากลับบ้าน 1 สัปดาห์

รายการนี้ไม่รวมความผิดปกติทารกอื่นๆ หลังคลอด เช่น ภาวะตัวเหลือง หรือโรคต่างๆ และภาวะแทรกซ้อนของมารดา

ฟรี

 • ภาพถ่ายคุณแม่และลูกน้อยพร้อมกรอบรูป
 • กิ๊ฟเซ็ต (Gift Set) สำหรับลูกน้อย และ คุณแม่หลังคลอด

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกผู้ป่วยนอกโทร 0-2185-1444 ต่อ 135

ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566