โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โปรโมชั่นคลอดเหมาจ่าย ( Delivery Promotion )

โปรโมชั่นคลอดเหมาจ่าย ( Delivery Promotion )

คลอดปกติ (Normal Delivery Package)ผ่าตัดคลอด (Cesarean Delivery Package)ผ่าตัดคลอด (Cesarean Delivery Package)
32,00 .- (ปกติ 35,900.-)


44,900.- (ปกติ 48,00.-)


47,000.- (ปกติ 53,000.-)

***เสริมโพรไบโอติด เพื่อปรับสมดุลลำไส้และระบบขับถ่ายของทารกแรกคลอด
***แถมผ้ายืดรัดหน้าท้อง สำหรับคุณแม่หลังคลอด
เพื่อช่วยประคองแผลผ่าตัดคลอด
** ราคาโปรโมชั่นพิเศษนี้ ** วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขราคาเหมาจ่าย

คลอดปกติ 3วัน 2 คืน ห้องพักเดี่ยว
– รวมค่าบริการพยาบาล , ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหารมารดา
– ค่าสูติแพทย์
– ห้องรอคลอด
– ตรวจสุขภาพของทารก ขณะอยู่ในครรภ์ระหว่างการคลอด
– ค่ากุมารแพทย์ดูทารก ขณะอยู่ดรงพยาบาล
– ห้องทารกแรกเกิด รวมค่าบริการพยาบาลทารก
– ค่าใช้จ่ายภายในห้องคลอดหรือห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น
– ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับมารดา
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ค่าบริการเตรียมเลือด กรณีที่ต้องให้เลือดฉุกเฉิน
ตรวจปัสสาวะ
– ค่าตรวจห้องปฏิบัติการสำหรับทารก
กรุ๊ปเลือด
การคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์และฟินิลคีโตนยูเรีย
ค่ายาและวัคซีนสำหรับทารก *วิตามันเค วัคซีนป้องกันวัณโรคและวัคซีนป้องกันไวรัสตับอัก เสบบี
– ค่ายาและเวชภัณฑ์ระหว่างพักฟื้นในโรงพยาบาล
– ค่ายากลับบ้าน 1 สัปดาห์


ผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน ห้องพักเดี่ยว
– รวมค่าบริการพยาบาล , ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหารมารดา
– ค่าสูติแพทย์
– ค่าวิสัญญีแพทย์
– ค่าอุปกรณ์ เครื่องมือและยาระงับความรู้สึกที่ใช้ในการคลอด
– ห้องรอคลอด
– ตรวจสุขภาพของทารก ขณะอยู่ในครรภ์ระหว่างการคลอด
– ค่ากุมารแพทย์ดูทารก ขณะอยู่ดรงพยาบาล
– ห้องทารกแรกเกิด รวมค่าบริการพยาบาลทารก
– ค่าใช้จ่ายภายในห้องคลอดหรือห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น
– ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับมารดา
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ค่าบริการเตรียมเลือด กรณีที่ต้องให้เลือดฉุกเฉิน
ตรวจปัสสาวะ
– ค่าตรวจห้องปฏิบัติการสำหรับทารก
กรุ๊ปเลืิอด
การคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์และฟินิลคีโตนยูเรีย
ค่ายาและวัคซีนสำหรับทารก *วิตามันเค วัคซีนป้องกันวัณโรคและวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
– ค่ายาและเวชภัณฑ์ระหว่างพักฟื้นในโรงพยาบาล
– ค่ายากลับบ้าน 1 สัปดาห์

รายการนี้ไม่รวมความผิดปกติทารกอื่นๆ หลังคลอด เช่น ภาวะตัวเหลือง หรือโรคต่างๆ และภาวะแทรกซ้อนของมารดา

ฟรี

ภาพถ่ายคุณแม่และลูกน้อยพร้อมกรอบรูป และคลิปวีดีโอภาพความทรงจำมอบให้คุณแม่หลังคลอด

กิ๊ฟเซ็ต (Gift Set) สำหรับลูกน้อย และ คุณแม่หลังคลอด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม ต่อ 135 , 141