โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โปรแกรมตรวจสุขภาพ เลือกอย่างไรให้เหมาะกับเรา?

แนะนำหลักการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพโดยแพทย์ เพื่อคัดกรองความผิดปกติก่อนเกิดโรคอย่างเหมาะสมกับวัยและช่วงอายุ

คนเราควรเริ่มตรวจสุขภาพตั้งแต่อายุเท่าไหร่ และควรตรวจบ่อยแค่ไหน?

แนะนำเริ่มตรวจทั้งหญิง​และ​ชาย​อายุ 30 ปี​ขึ้นไป และตรวจประจำทุกปี​ แต่ในคนที่อายุต่ำกว่า 30 ปี ก็สามารถตรวจได้​ และแนะนำให้ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด เพื่อคัดกรองโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพอย่างไรดี ให้เหมาะกับตนเอง?

การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพ ควรตามอายุ ร่วมกับตรวจเพิ่มเติม​ เช่น

  • ในผู้หญิง​อายุ 30 ปีขึ้นไปหรือเคยมีเพศสัมพันธ์​ แนะนำตรวจภายในและตรวจคัดกรองมะเร็ง​ปากมดลูก
  • ในผู้หญิงอายุ 40 ปี​ขึ้นไปหรือเสริมเต้านม แนะนำตรวจแมมโมแกรม (Mammogram)
  • ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป​ แนะนำตรวจมะเร็ง​ต่อมลูกหมาก
  • ทั้งหญิง​และ​ชาย​อายุ 40 ปีขึ้นไป แนะนำ​ตรวจตาโดยจักษุแพทย์
  • ทั้งหญิงและชายอายุ 50 ปีขึ้นไป แนะนำ​ตรวจหาเลือดในอุจจาระ

ทั้งนี้การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพยังขึ้นอยู่กับประวัติเดิม ประวัติครอบครัว และอาการผิดปกติที่มีของแต่ละคนด้วย

จำเป็นต้องเลือกตรวจสุขภาพตามช่วงอายุจริงๆ ของตัวเองหรือไม่?

จำเป็น เนื่องจากความเสี่ยงในการเกิดโรคตามช่วงอายุแตกต่างกัน​ เช่น เมื่ออายุมากขึ้น ก็มีความเสี่ยงจะเกิดโรคมะเร็ง​ โรคหัวใจและหลอดเลือด​ มากขึ้น จึงแนะนำทั้งหญิง​และ​ชาย​ที่อายุมากกว่า 50 ปี​ตรวจหาเลือดในอุจจาระ​

กรณีที่​ตรวจเร็วกว่าที่แนะนำ​ เช่น​ การตรวจแมมโมแกรมในหญิงอายุน้อย​ เนื้อเต้านมหนาอยู่​ อาจทำให้เอกซเรย์แล้วเห็นภาพไม่ชัดเจน นำไปสู่ผลบวกลวง (ตรวจพบอาการผิดปกติ แต่จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นอะไร) ได้

ให้ความรู้โดย : พญ. วรัญญา รัตนจำรูญ แพทย์ประจำ แผนกตรวจสุขภาพ

บทความสุขภาพ