โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก อายุตั้งแต่ 5 – 14 ปี (ชาย-หญิง)

เริ่ม 16 เมษายน – 31 ธันวาคม 2566

รายการตรวจโปรแกรม
1. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index )✔️
2. ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์ (Physical Examination)✔️
3. ตรวจวัดความดันโลหิต (Blood Pressure)✔️
4. ตรวจวัดระดับชีพจร (Pulse rate)✔️
5. ตรวจวัดระดับค่าออกซิเจนปลายนิ้ว (Oxygenation)✔️
6. ตรวจหาหมู่เลือด (ABO blood group)✔️
7. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)✔️
8.  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)✔️
9.  ตรวจสายตาเบื้องต้น (Eye Screening VA)✔️
10. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)✔️
11. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglycerides)✔️
12. ตรวจระดับไขมันดี (HDL-C)✔️
13. ตรวจระดับไขมันเลว (LDL-C)✔️
14. ตรวจปัสสาวะ (Uric Analysis)✔️
15. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ (Medical Health Report)✔️
16. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service)✔️
17. อาหารว่าง (Food & Beverage)✔️
ราคาพิเศษ 1,500.-

คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกตรวจสุขภาพ โทร 0-2185-1444 ต่อ 179,174,121

แผนกตรวจสุขภาพเปิดให้บริการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.00น. -15.00 น. , เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 -12.00)

ราคาและเงื่อนไขมีผลตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567