โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

รายการตรวจสุขภาพBasicStandardAdvanced
Male
31-39
Advanced
Female
31-39
Excutive
Male
40-59
Excutive
Female
40-59
Excutive Plus
Male
Excutive Plus
Female
ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย (ฺBody Mass Index)
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
ตรวจสายตา (Eye Screening VA)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
ตรวจระดับน้ำตาล (Fasting Blood Sugar)
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
ตรวจอุจจาระและเลือดในอุจจาระ (Stool Exam & Occult Blood)
ตรวจการทำงานของไต (BUN)
Creatinine
ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันดี (HDL-C)
ตรวจระดับไขมันเลว (LDL-C)
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
SGOT
Alkaline phosphatase
Total Protein
Albumin
Bilirubin
ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (TSH)
Free T3
Free T4
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9)
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125)
ตรวจมะเร็งปาดมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ (Thin Prep Pap Test)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
ดิจิตัลแมมโมแกรมมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ (Digital Mammogram & Ultrasound)
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน-ล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Health Report)
อาหารว่าง (Food & Beverage)
ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service)
ราคาแพคเกจ / Package Price (Baht)2,690.-4,890.-6,390.-13,890.-7,890.-15,290.-8,990.-16,390.-
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกตรวจสุขภาพ โทร 0-2185-1444 ต่อ 179,174,121

แผนกตรวจสุขภาพเปิดให้บริการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.00น. -15.00 น. , เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 -12.00)

ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

Uncategorized