โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์เวชศาสตร์การบิน

  • นายแพทย์จักรี ธัญยนพพร

    Dec 02 , 2019
    ชื่อ : นายแพทย์จักรี ธัญยนพพร ชำนาญพิเศษ : - สาขา ประสาทศัลยศาสตร์ - สาขา อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท (1002) เฉพาะทาง : แพทย์เวชศาสตร์การบินรายการตรวจ สถานที่