โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์เวชศาสตร์การบิน

นายแพทย์จักรี ธัญยนพพร

ชื่อ : นายแพทย์จักรี ธัญยนพพร
ชำนาญพิเศษ : - สาขา ประสาทศัลยศาสตร์
- สาขา อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท (1002)
เฉพาะทาง : แพทย์เวชศาสตร์การบิน

รายการตรวจสถานที่
รับปรึกษาเฉพาะผู้ป่วยในคลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา

แสดงผล 1 หัวข้อจากทั้งหมด 1