โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงเพ็ญสุภา รวีเลิศ

ชื่อ : แพทย์หญิงเพ็ญสุภา รวีเลิศ
ชำนาญพิเศษ :
– สาขา อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
( Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care )
– สาขา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ( Medical Oncology)
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรมโรคปอด

วันเวลาสถานที่
จันทร์12.00 – 16.00 น.คลินิกอายุรกรรมโรคปอด
พุธ12.00 – 16.00 น.คลินิกอายุรกรรมโรคปอด
ศุกร์13.00 – 17.00 น.คลินิกอายุรกรรมโรคปอด

คลินิกบริการ