โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงเพ็ญสุภา รวีเลิศ

ชื่อ : แพทย์หญิงเพ็ญสุภา รวีเลิศ
ชำนาญพิเศษ :
– สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
( Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care )
– สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )
– สาขา สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ( Medical Oncology )

เฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคปอด

วันเวลาสถานที่
จันทร์10.00 – 20.00OPD2
อังคาร12.00 – 16.00OPD2
พุธ12.00 – 18.00OPD2
พฤหัสบดี10.00 – 16.00OPD2
ศุกร์12.00 – 20.00OPD2
อาทิตย์12.00 – 18.00 OPD2

รับปรึกษาผู้ป่วยใน (IPD)

คลินิกบริการ