โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงวัจนา ลีละพัฒนะ

ชื่อ : แพทย์หญิงวัจนา ลีละพัฒนะ
ชำนาญพิเศษ : คลินิกอายุรกรรม
เฉพาะทาง : สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
วุฒิบัตร : วุฒิบัตรสาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
– Certificate เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ( Care of the Elderly ) University of Toronto, Canada

วันเวลาสถานที่
พุธ08.30 – 12.00คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี08.30 – 12.00คลินิกอายุรกรรม

คลินิกบริการ