โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงวริยา งานทวี

ชื่อ : แพทย์หญิงวริยา งานทวี
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : 

วันเวลาสถานที่
วันพฤหัสบดี18.00 – 20.00 น.คลินิกจักษุ

คลินิกบริการ