โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงบุษรัญญา พุทธธนะพิทักษ์

ชื่อ : แพทย์หญิงบุษรัญญา พุทธธนะพิทักษ์
ชำนาญพิเศษ : คลินิกสูติ-นรีเวช
เฉพาะทาง : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

วันเวลาสถานที่
พุธ17.00 – 19.00คลินิกสูติ -นรีเวช
ศุกร์17.00 – 19.00คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกบริการ