โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงธีรานันท์ อังคณานาฏ

ชื่อ แพทย์หญิงธีรานันท์ อังคณานาฏ
สาขา : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology and Cardiology Interventions)
เฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคหัวใจ

วันเวลาสถานที่
พุธ17.00-20.00 น.คลินิกอายุรกรรมหัวใจ
อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2,409.00-12.00 น.คลินิกอายุรกรรมหัวใจ

คลินิกบริการ