โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงจิดาภา สาริกิจ

ชื่อ : แพทย์หญิงจิดาภา สาริกิจ
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : จักษุวิทยา

วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี18.00 – 20.00 น.คลินิกจักษุ

คลินิกบริการ