โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงกรอบกาญจน์ วิชิตนาค

ชื่อ : แพทย์หญิงกรอบกาญจน์ วิชิตนาค
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : 

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์13.00 – 16.00 น.คลินิกจักษุ

คลินิกบริการ