โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

อาจารย์สิริมา ณ นคร

ชื่อ : อาจารย์สิริมา ณ นคร
ชำนาญพิเศษ : รับปรึกษา ด้านการฝึกพูด
สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาด้านการพูด
เฉพาะทาง : Speech Training

วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี10.00 – 11.00การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
เสาร์13.00 – 15.00การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

นัดหมายเวลาติดต่อแผนกผู้ป่วยนอก 1

คลินิกบริการ