โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

อาจารย์สิริมา ณ นคร

ชื่อ : อาจารย์สิริมา ณ นคร
ชำนาญพิเศษ : รับปรึกษา ด้านการฝึกพูด
สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาด้านการพูด
เฉพาะทาง : Speech Training

วันเวลาสถานที่
ติดต่อนัดหมายที่แผนกผู้ป่วยนอก 1

คลินิกบริการ