โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกบริการ

คลินิกบริการ โรงพยาบาลคามิลเลียน

สร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ พยาบาล และ สหวิชาชีพ ด้วยเทคโนโลยี่ทางการแพทย์ที่ทันสมัย