โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุ

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุ (High dose flu vaccine)

สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

ราคา 2,490.-

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว

ประสิทธิภาพ

  • มีปริมาณแอนติเจน เพิ่มขึ้น 4 เท่า
  • ป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้น 24.2 %
  • ลดภาวะแทรกซ้อนจากปอดอักเสบ 27.3 %
  • ลดภาวะแทรกซ้อนจากระบบหัวใจและทางเดินหายใจ 17.9 %
  • ลดการนอนโรงพยาบาล 8.4 %

สอบถามเพิ่มเติม / นัดหมายแพทย์

แผนกผู้ป่วยนอก โทร 0-2185-1444 ต่อ 135 , 141

โรงพยาบาล ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567