โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

วัคซีนป้องกันงูสวัด

วัคซีนป้องกันงูสวัด ฉีด 1 เข็ม ราคา 6,000.-

วัคซีนป้องกันงูสวัดเหมาจ่าย 2 เข็ม ราคา 11,500.-

ฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 2 – 6 เดือน (ราดาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง

  • สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติ
  • ผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  • ผู้ที่ปลูกถ่ายอวัยวะ

หมายเหตุ

  • ราดาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกผู้ป่วยนอกโทร 0-2185-1444 ต่อ 144 , 151

ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567