โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

รศ. นพ. วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์

ชื่อ : รศ. นพ. วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
ชำนาญพิเศษ :– สาขา นิติเวชศาสตร์ ( Forensic Medicine )
เฉพาะทาง : คลินิกนิติเวช

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์12.30 – 13.30คลินิกนิติเวช

คลินิกบริการ