โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

บริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

โรงพยาบาลคามิลเลียน ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกๆ ท่าน ที่ร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในโครงการ ” หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้เพื่อส่งต่อโลหิตของท่านไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการรักษาต่อไป โรงพยาบาลคามิลเลียน ขอให้ทุกท่านที่มีจิตกุศล มีร่างกายที่สมบูรณ์ และสุขภาพที่แข็งแรง

ประมวลภาพกิจกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

https://bit.ly/3bYhawT

ประมวลภาพกิจกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม